Car audio Daniel Obiała

Idź do spisu treści

Menu główne

Immobilisery K3 IN

Polecane produkty > Systemy alarmowe > Immobilisery K3

FUNKCJE IMMOBILISERA typu K3 IN
(z klawiaturą)

  • PODŚWIETLANA KLAWIATURA

do programowania i wprowadzania kodów.

  • WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE

  • FUNKCJA SERWISOWA

Można wprowadzić immobiliser w stan uśpienia, w którym do rozruchu pojazdu kierowca nie musi znać kodu.

  • SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA WEWNĘTRZNA

dźwiękiem buzzera,
- sygnalizuje włączenie immobilisera,
- sygnalizuje aktywną funkcję identyfikacji kierowcy.

  • SYGNALIZACJA OPTYCZNA WEWNĘTRZNA LED

stanu czuwania (miganie),
stanu czekania na kod,
stanu serwisowego.

  • WEJŚCIE /WYJŚCIE/ do współpracy z:

alarmem,
urządzeniami GPS
 

  • ODCIĘCIE ZAPŁONU

  • ODCIĘCIE ELEKTROMAGNESU ROZRUSZNIKA

  • ODCIĘCIE POMPY PALIWA LUB DODATKOWEGO ELEKTROZAWORU

  • STACYJKA AWARYJNA (opcja na życzenie).


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego